Фабрично изолирани медни тръби на руло 50м

Цена: 5,30 лв
1/4 (6.35mm) x 0.8mm

1/4 (6.35mm) x 0.8mm

Цена: 7,97 лв
3/8 (9.52mm) x 0.8mm

3/8 (9.52mm) x 0.8mm

Цена: 11,00 лв
1/2 (12.7mm) x 0.8mm

1/2 (12.7mm) x 0.8mm

Цена: 17,24 лв
5/8 (15.87mm) x 1mm

5/8 (15.87mm) x 1mm

Цена: 15,00 лв
3/4 (19.05mm) x 1mm

3/4 (19.05mm) x 1mm

Цена: 11,21 лв
1/4(6.35) х 0.8мм + 3/8(9.52) х 0.8мм

1/4(6.35) х 0.8мм + 3/8(9.52) х 0.8мм

Назад